Integritetspolicy för tbatransporter.se

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på tbatransporter.se endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. Denna policy beskriver hur vi på tbatransporter.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig och hur använder ni den?

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna över dina personuppgifter till oss. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte samla in mer information än vad det aktuella syftet avser.

På denna webbplats samlar vi in följande personuppgifter:

Telefonnummer
Personnummer
Epostadress
Postadresser

Ändamålet med de insamlade uppgifterna är till för att samla in personnummer för att få avdrag för RUT. Adresser inför flytt från en adress till en annan och telefon samt mail etc. för att kontakta personer.

Vi kräver ditt samtycke

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder något av formulären på denna webbplats. För att lämna samtycke behöver du bocka för kryssrutan längst ner i formuläret där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Ditt samtycket bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy.

Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att raderar dina personuppgifter från vårt register. Se mer info kring detta under rubriken ”Vad har jag för rättigheter?”.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på ändamålet.

Uppgifter som vi använder för utskick av nyhetsbrev kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avregistrera dig från din prenumeration. Om du väljer att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev kommer din e-post att sparas för att säkerställa att vi inte skickar ut nyhetsbrev till dig igen efter att du avregistrerat dig.

Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort ej längre nödvändiga uppgifter en gång per år.

Det finns dock fall då vi enligt lag är skyldiga att spara dina personuppgifter på grund av avdrag för RUT.

Var lagras mina personuppgifter?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Om raderingen avser personuppgifter för ett nyhetsbrevsutskick ber vi dig använda dig av länken för avregistrering i ett av de mottagna nyhetsbreven.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.